لطفاجهت مشاهده اسامي كامل قبول شدگان  كنكور 93 ،به صفحه دبيرستان مراجعه فرمائيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فال حافظ

نيت كرده و يكي از شماره هاي زير را انتخاب كنيد

1    2   3    4    5    6    7    8    9    10

*********************************

نكات مهم در انتخاب مدرسه جديد

صفحه اول

صفحه دوم

 *********************************

 

6 دوره قبولي كنكور

 

 


 

 

 

 طرح نوين نظارت غيرمستقيم (ويژه والدين ومشاورين آموزشي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      زندگي زيباست...